Trobades

Trobades de joves m’importa per posar en comú experiències d’educació en valors.

Trobada #Noemtoqueselwhatsapp de 2017

trobada

En previsió:

Trobada Noemtoqueselwhatsapp 2018    Trobada Llavors de Valors 2018