Para-sol sonor

parasol
Us proposem una activitat de creació artística que convida a la reflexió sobre el gran volum de deixalles que produïm i la conveniència de trobar usos, pràctics o creatius, per a reutilitzar-les.
botella
El taller consisteix en una instal·lació de reciclatge de creació col·lectiva que, a banda de ser un instrument apte per l’experimentació sonora, té un ús clar: proporcionar ombra allà on es munta.
Molt útil per a posar en pràctica en campaments d’estiu, trobades de joves…
Guia didàctica para-sol guia
Instruccions de muntatge   para-sol sonor muntatge