Exili il·lustrat

Una exposició amb 36 vides, 36 persones dibuixades per 36 il·lustradors i il·lustradores, per entendre el drama de viure el desarrelament obligat.

portada exil

Alguns no tornaren mai. D’altres tornarien anys després. Més de 500.000 homes i dones, la majoria anònims,  es van veure obligats a abandonar el territori espanyol en acabar la guerra.

Imatges de l’exposició exili

Biografies de les persones exiliades

Guia didàctica (en castellà*.pdf) (en valencià*.pdf)

Descarrega el cartell de l’Exposió (*.pdf)

Per demanar l’exposició per a la vostra entitat empleneu el formulari

Notícies:
Exili il·lustart inicia el seu recorregut pels municipis de la Comunitat