Concurs #NoEmToquesElWhatsapp

Els premis pretenen reconéixer els projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones.

NTW 2018 p1

Participants
– Associacions juvenils inscrites en el cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana.
– Centres educatius de la Comunitat Valenciana.
Els treballs hauran d’estar realitzats per tres joves, almenys, amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys.

Import
Es concediran tres premis a cadascuna de les cinc modalitats artístiques establides (fotografia, vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques). La dotació econòmica de cada premi serà de 500 € €.

Reunit el jurat va decidir atorgar el següents premis 2018

Més informació
Bases de la convocatòria DOGV
Extracte (*.pdf)

Contacta’ns: noviolencia_ivaj@gva.es